نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

طراحی سردخانه گوشت و پروتئین عقاب سرد

طراحی سرد خانه گوشت و پروتئین در هر یک متر سردخانه گوشت، سه لاشه قرار می‌گیرد. فاصله ی مناسب بین

طراحی سرد خانه گوشت و پروتئین

طراحی سرد خانه گوشت و پروتئین در هر یک متر سردخانه گوشت، سه لاشه قرار می‌گیرد. فاصله ی مناسب بین

طراحی سردخانه گوشت و پروتئین

طراحی سرد خانه گوشت و پروتئین در هر یک متر سردخانه گوشت، سه لاشه قرار می‌گیرد. فاصله ی مناسب بین