قوانین و مقررات همکاری عقاب سرد

محصولات عقاب سرد دارای یکسال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش هست.