خدمات ارائه شده توسط گروه صنعتی عقاب سرد

شرکت عقاب سرد آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

فروش قطعات

تعمیر و نگهداری

پشتیبانی /گارانتی/خدمات پس از فروش

مشاوره احداث سردخانه

لیست مشتریان گروه صنعتی عقاب سرد